MISSIO

Finnish Location Information Cluster on vuonna 2013 perustettu paikkatietoalan palveluyritysten yhteistyöelin. Tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

Viimeisimmät artikkelit

Paikkatieto rikastaa digitalisaatiota

Sijainnin avulla tietoja ylläpidetään, yhdistellään ja visualisoidaan havainnollisesti sekä luodaan kokonaan uusia sovelluksia. Paikkatieto sulautuu osaksi tehostamaan prosesseja ja helpottaa kuluttajien arkea.

Globaalin paikkatietoalan markkinan on arvioitu kasvavan noin 8-10% vuosivauhtia. Paikkatietoteknologian ja avoimen datan tarjoamat innovaatio- ja kasvumahdollisuudet tarjoavatkin uusia työpaikkoja suomalaisille. Alalla toimii jo yli 150 palveluyritystä jotka työllistävän paikkatietoalan tehtävissä noin 2000 henkeä. Yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 300 M€ (2017).

Lataa klusterin esite
Jäsenyrityksille

Jäsenyrityksille

Vahvasti alan kehityksessä mukana oleva klusteri toimii Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä.

Lisätietoja
Tietoa toimialasta

Tietoa toimialasta

Paikkatietoon perustuvien ratkaisujen käyttö laajenee ja ala on kasvussa.

Lataa klusterin esite

Tiedonkeruun palveluita

Sijaintitietoa syntyy ja sitä kerätään useilla eri menetelmillä.

Mittaus- ja kartoitusvälineet tuottavat hyvinkin tarkkaa tietoa maastosta, maan alta kuin myös ilmasta käsin.

Laserkeilaukseen perustuvat menetelmät ovat mullistaneet kolmiulotteisen tiedonkeruun.

Avaruusteknologian avulla paikantaminen on mahdollista kaikissa maailman kolkissa. Satelliitit tuottavat ja seuraavat ympäristöämme ja tuottavat mahdollisuuksia uusiin sovelluksiin.

Myös selainsovellukset keräävät ja käyttävät jatkuvasti käyttäjien sijaintitietoa.

Joukkoistetut tiedonkeruumenetelmät ovat muuttamassa perinteisiä toimintatapoja.

Tiedot haltuun sijainnin avulla

Tietojen organisointi ja hallinta sijainnin avulla ratkaisee esimerkiksi omaisuuden hallinnan, toiminnan ohjauksen kuten jo myös myynnin ja asiakaspalvelun tarpeita.

Infrastruktuurin verkostot on tallennettu paikkatietojärjestelmiin samoin kuin muutkin tiedot rakennetusta ympäristöstä, luonnosta ja maastosta.

Myös sisätiloissa olevat kohteet hallitaan jo usein sijainnin avulla.

Tiedolla johtaminen ja päätöksenteko

Sijaintia hyödyntävät analysointimenetelmät kasvavat.

Ilmiöt ja indikaattorit havainnollistaan tehokkaasti erilaisina karttoina.

Tiedon analysointi ja visualisointi paikkatietomenetelmillä palvelee ja rikastaa tilannekuvaa.

Karttakäyttöliittymä on tehokas väline kokonaiskäsityksen saamiseksi nykytilasta ja suunnitelmista sekä päätösten vaikutusten viestimiseksi ja ymmärtämiseksi.

Paikkatietoanalyysien avulla voidaan nopeasti tuottaa erilaisiin skenaarioihin liittyviä ennusteita ja parantaa päätösten laatua.

Paikkatieto löytyy kaikkialta

Asioiden internetin vallankumouksessa sijainnilla on merkittävä rooli.

Paikkatieto sulautuu osaksi uusia tuotteita ja palveluita.

Sensoriteknologia kehittyy ja asioiden internet tuo sijainnin mukaan lähes kaikkialle.

Koneet, laitteet, kuluttajatuotteet sekä niin tehtaat kuin pellotkin tuottavat sijaintitietoa toiminnastaan.

Esimerkiksi infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen, asuminen sekä liikkuminen ovat jo kaikki yhä älykkäämpiä paikkatiedon avulla.

Kuluttajien paikkatietosovellukset

Henkilökohtainen navigointi on tuonut sijaintitietopalvelut laajasti kuluttajien käyttöön.

Globaalit toimijat ovat adoptoineet paikkatiedot oleelliseksi osaksi palveluekosysteemejään.

Kartat ovat siirtyneet digitaaliseen muotoon ja niitä käytetään selainsovelluksissa ja yhä enenevässä määrin mobiililaitteiden avulla.

Paikkatieto kulkee viestinnän murroksen eturintamassa.

Paikkatietosovellukset lisääntyvät sosiaalisen median innovaatioissa, liikuntaharrastuksissa ja terveyspalveluissa.

Uusia sovelluksia syntyy kun sijainti taltioituu kuluttajien kuviin ja muuhun älypuhelimien tuottamaan sisältöön.

Joukkoistettu sisällöntuotanto muuttaa maailman paikkatietovarastoja.

UUTISKIRJE

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Necessary

Advertising

Analytics

Other